Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Драгомир Светозаров Стоянов


Катедра: Катедра по онкология
УС:
Е-поща: dragomir.stoyanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 875

 

Биография

Д-р Драгомир Стоянов завършва средно образование в МГ „д-р Петър Берон“ гр. Варна с профил Математика и Информатика. През 2017 г. се дипломира като лекар в Медицински университет – Варна и е удостоен с награда „Златен Хипократ“.
През 2017 г. започва работа като специализант в Клиника по Медицинска Онкология към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и като хоноруван асистент в катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“. През 2018 г. е назначен като редовен асистент и докторант към същата катедра.

Публикации

Член на