Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Емилия Михайлова Каишева д.м.


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС: Съдебна медицина и деонтология
Е-поща: emilia.kaisheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 783

 

Биография

Родена е на 31.10.1975 г. в гр. Варна. Завършила е медицина в МУ-Варна през 2000 г. От 2007 г. е асистент в Катедрата (УС) по съдебна медицина и деонтология на МУ-Варна. Придобита специалност: съдебна медицина и деонтология през 2006 г.

Публикации

Научни публикации

Основни научни разработки са в областта на съдебномедицинската токсикология, детеубийствата, внезапната детска смърт и др.

Член на

Български институт на съдебномедицинските специалисти, БЛС