Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. д-р Георги Петков Илиев д.м.


Катедра: Неврохирургия и УНГ болести
УС:Ушно - носно - гърлени болести
Е-поща: georgi.iliev@mu-varna.bg
Телефон: 0889220006

 

Биография

Роден на  28 Август 1985 г. в гр. Варна. През 2003г. завършил средно образование в ГПАЕ „ Гео Милев”, гр. Бургас. Курс по английски език в езикова школа, Варна през 2004г. Тренинг за работа с групи хора, Варна 2004г. Курс за хора с лидерски умения – 140 часа, София. Workshop за развитие на студентската научна дейност – Брюксел, Белгия 2007г. Курс по риносептопластика – к.к. Боровец 2009 г. Курс по функционална ендоскопска синус хирургия с кадаври 2011 г. Курс по Морска медицина 2011г. През 2012 г. завършва индивидуален курс по хирургия на ларинкс и шия с ръководители Проф. Д-р В. Павлов д.м.н и Проф. Д-р Г. Георгиев д.м.н а също така и индивидуален курс по функционална ендоскопска синус хирургия. През 2009 г. завършва Висше образование в Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, специалност медицина. От 2009г. -  специализант по ушно-носно-гърлени болести в Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, УМБАЛ „Света Марина”. От 2011г - Асистент в катедра „Неврохирургия и  ушно-носно-гърлени болести” в Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, УМБАЛ „Света Марина”. Специализант по ушно-носно-гърлени болести, Ординатор в клиниката по ушно-носно-гърлени болести в МБАЛ „Света Маринова” ЕАД, Сертификат от курс по FESS хирургия – гр. Пловдив 2011г. Сертификат от курс по риносептопластика – к.к. Боровец 2009г. Участие в клинични изследвания на лекарства.


Публикации

Член на

Районен младежки съвет и Консултативен младежки съвет, член на Студентски съвет, Зам. Председател на Студентски Съвет, Председател на Студентски Съвет,  Член на Академичен съвет и Общо Събрание на МУ-Варна,  Делегат с право на глас към Национално Представителство на Студентските Съвети (НПСС), Председател на НПСС
Член на Районен младежки съвет и Консултативен младежки съвет, Делегат със съвещателен глас в Постоянната комисия по здравеопзаване към Общински съвет – Варна, Редовен участник на Студентски научни форуми в страната и чужбина с 8 научни съобщения в областта на оториноларингологията