Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Гергана Младенова Попчева


Катедра: Обща медицина и клинична лаборатория
УС: Клинична лаборатория
Е-поща: Gergana.Popcheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677-050

 

Биография

Родена на 09.01.1987г. в гр.Варна. Завършва средно образование в IV Езикова гимназия ‘‘Фредерик Жолио-Кюри‘‘-гр.Варна. Придобива диплома за висше образование по специалността медицина в Медицински университет ‘‘Проф.Д-р Параскев Стоянов‘‘-гр.Варна  2011г.,а 2016 год.-Диплома за висше образование по специалността Здравен мениджмънт в МУ- Варна. 2018г.- сертификат по английски език Level B2.1 към „Educational center -Accelerated learning“, гр.Варна.

ПРИДОБИТИ СПЕЦИАЛНОСТИ:  Клинична лаборатория 2017г.

МЕСТОРАБОТА: От 07.05.2013 год. - до момента: Централна клинична лаборатория към УМБАЛ ,,Св. Марина’’ – ЕАД, гр.Варна;        
 
От 20.02.2017 год. - до момента: Медицински университет ,,Проф. д-р   Параскев Стоянов’’, гр. Варна, Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, УНС по клинична лаборатория –  асистент-висше училище.

Основна област и подобласти на научни изследвания: Уринна диагностика: хематурия, дизморфни еритроцити, уринен седимент. Инхибиторна хемофилия. Лекарствено мониториране. Захарен диабет.

Публикации

Член на

Българско научно дружество по клинична лаборатория; Български лекарски съюз.