Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

гл.ас. д-р Живка Стойкова Демирева-Калчева д.м.


Катедра: Mикробиология и вирусология
УС:
Е-поща: jivka.demireva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677050

 

Биография

Родена на 24.11.1977 г. в гр. Варна. Завършила медицина в МУ-Варна през 2002 г. От 2007 г. е асистент в Катедрата по мкробиология и вирусология на МУ-Варна. Специализант по вирусология от 2008 г. Има три участия в научни конгреси.

Публикации

Член на

Българския Лекарски съюз и Българската асоциация на микробиолозите