Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. д-р Милена Петрова Стоянова

​МБАЛ„Св.Марина” ЕАД  Варна, ул. Хр.Смирненски 1


Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: milena.stoyanova@mu-varna.bg, mp_toyanova@abv.bg
Телефон: 052/ 978-649

 

Биография

Родена на 16.01.1978 г. в гр. Ямбол. Завършила медицина през 2002г в МУ-Варна. През 2009г. е избрана за асистент в УС по Медицинска генетика към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика, МУ- Варна. Придобита  специалност - детски болести (2010г). Зачислена е за специализация по медицинска генетика през 2011г.

Публикации

​​​Има 6 публикации и 13 участия в научни форуми. Научни интереси -  в областта на генетико - диагностични проучвания  при  деца с  вродена и наследствената патология.

Научни публикации​

Член на

Член е на  Българско  Дружество по Генетика на Човека​ и на Европейското общество по човешка генетика (ESHG) .