Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Мирослава Станчева Бенкова


Катедра: Вътрешни болести
УС:Нефрология, хемодиализа и токсикология
Е-поща: Miroslava.Benkova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Публикации

Член на