Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Стефан Костов Фъртунов


Катедра: Обща медицина и клинична лаборатория
УС: Обща медицина
Е-поща: stefan.fartunov@mu-varna.bg ; St. fartunov.doc@abv.bg
Телефон: 0889 878 008

 

Биография

​Роден 05.03.1971 г. в гр. Варна. Завършва средно-специално образование в ОТМЕ „ Антон Иванов" -  Варна през 1990 г. Магистър по медицина от 1998 г. и Здравен мениджмънт от 2010 г . на МУ – Варна.

Придобита специалност по Акушерство и гинекология – 2003 г.

Месторабота: Специалист АГ в ДКЦ „Св. Марина" и Консултант по АГ в МБАЛ „ Св. Марина"- Варна от 2011 година.

Трудов стаж: АГ В Транспортна болница - Варна - 2011 г.; Медицински представител - 2006 - 2010 г.; Лекар - ординатор в ЦСМП гр. Варна  1999 – 2006 г.; Фелдшер в ЦСМП гр. Варна 1998 -1999 г.; Санитар във ВО на ОКРБ – Варна - 1994 г.

Асистент в Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория" при МУ – Варна от 2015 г.

Специализации: курс по ехо-мамография, курс по колпоскопия                                                                                   ​​

Публикации

​2 статии и 2 съобщения – 1 у нас и 1 в чужбина

Научни публикации​

Член на

​БЛС; член на УС на БЛС в периода 2004 - 2008 г., EURACT (European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine)