Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл. ас. д-р Десислава Маринова Маринова д.м.


Катедра: Анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: desi.marinova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Родена в гр. Варна през 1981 г. Завършва III Природоматематическа гимназия „Акад. М. Попов“ гр. Варна през 2000 г. и Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна, специалност „медицина” през 2006 г. През Май 2007 г. е избрана за асистент към Катедра по анатомия, хистология и ембриология при Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна. Придобива специалност по „Анатомия, хистология и цитология” през 2012г. През 2014 г. защитава дисертация на тема: "Пролиферация и диференциация на прогениторни клетки в интактен гръбначен мозък на възрастни примати."

Публикации

Над 10 публикации и участия в научни конгреси. Основните научни интереси са в областта на неврогенезата и анатоничните вариации.

Научни публикации:

Y. Yonkov, Michaleva V., Angelova M., Marinova D., Dokova K., Nikolova R., Yonkova V., Lyoutzkanova V. Study of ejaculates of fertile men. Известие на Съюза на учените – Варна. Серия медицина и екология- 2'2007/ 1'2008 г., 25-32

M. Angelova, Marinova D., Hristov V. Os naviculare accessoria- a case report. Types, frequency and clinical significance, Journal of Biomedical and Clinical Research- Pleven 2009

Marinova D, Angelova M, Velikov I, Goranova V, Yamashima T, Tonchev AB. Quantity and distribution of de novo generated cells in the spinal cord of adult macaque monkeys. Acta. Morph. Anthr. 2012, 19:141-144.  

Marinova D, Mihaleva V, Angelova M, Pavlov S, Yamashima T, Goranova V, Tonchev AB. Quantity and distribution of proliferating cells in the juvenile and adult primate spinal cord. Varna Medical Forum, 2014, 1:5-9.  

Marinova D, Angelova M, Mihaleva V, Pavlov S, Goranova V, Yamashima T, Tonchev AB. Phenotype of de novo generated cells in the spinal cord of adult macaque monkeys. Varna Medical Forum, 2014, 1:10-14.

Научни публикации
Отворен достъп

Член на