Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Добромира Йорданова Савова д.м.


Катедра: Микробиология и вирусология
УС:
Е-поща: Dobromira.Dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Родена  на 09.12.1988 в гр. Добрич.
Завършила средно образование в ПМГ“Иван Вазов“, гр. Добрич.
Завършила МУ-Варна специалност медицина през 2013 г.
Работила в МБАЛ-Добрич в Лаборатория по клинична микробиология от октомври 2013г.  до септември 2015г.
Зачислена за специалност Микробиология от декември 2014 г. и от септември  2015 работи като лекар  в лабораторията по клинична микробиология на УМБАЛ”Св. Марина” и като  асистент в Катедрата по микробиология и Вирусология към Медицински Университет – Варна.

Публикации

Член на

Българския Лекарски съюз, Българската Асоциация на Микробиолозите

Научни интереси в областта на антибиотичната  резистентност в Грам –отрицателни бактерии.