Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Дойчин Георгиев Николов


Катедра: Хирургични болести
УС: Урология
Е-поща: doychin_nikolov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677-050

 

Биография

Д-р Дойчин Георгиев Николов е роден на 30.08.1992г. в гр. Бургас. През 2011 г. завършва средното си образование в ПГ по САГ “Кольо Фичето” - гр. Бургас.
Ноември 2017 г. завършва Висше медицинско образование в МУ-Варна “Проф. д-р Параскев Стоянов” с отличен успех и награда за активна студентска дейност. 
През годините на обучение д-р Дойчин Николов се отличава със заемане на ръководни постове в студентските структури на регионално и национално ниво. Носител е на Национален приз “Студент на годината за 2016 г. в Р. България” и “Почетен знак със синя лента на МУ Варна – 2017 г.” 
В периода на обучението си той активно участва в стажове и научни конференции на национално и международно ниво.
През месец ноември 2017 г. започва работа като лекар-специализант в Клиника по урология на УМБАЛ “Св.Марина”-Варна.
 
Допълнителни стажове и квалификации:
- Стаж по обща и оперативна хирургия в  ПМГМУ “И.М. Сеченова”, гр. Москва
- Стаж по образна диагностика в Северозападен държавен медицински университет “И. И. Мечникова”, гр. Санкт Петербург
- Стаж по онкоурология и реконструктивна урогенитална хирургия “Cambridge-Sechenov” - Fronstein Urology Clinic, гр. Москва

Основни научни интереси:
- Ендоурология и миниинвазивно лечение на уролитиазата
- Еректилна дисфункция
- Мъжки инфертилитет 
- Онкоурология 

Публикации

​Има 12 научни публикации и съобщения, от които 4 в международни сборници.

Член на

Български лекарски съюз
Българска асоциация на Младите уролози 
Европейската асоциация по урология