Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Марин Димов Железов


Катедра: Анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: marin.zhelezov@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 052

 

Биография

Марин Железов е роден на 25.05.1989 г. в гр. Варна. През 2008 г. завършва 5та езикова гимназия - Варна с немски език, ниво C1. Завършва с отличие Медицински университет - Варна през 2014 г. и веднага започва да преподава като хоноруван асистент в катедрата по анатомия, хистология и ембриология. От 2015 г. е редовен асистент към катедрата.

Понастоящем основно научно направление в изследванията на д-р Железов е ролята на мигроглията и астроцитите в развиващия се и постисхемичния адултен човешки мозък.

Публикации

Chaldakov, George N, Luigi Aloe, Anton B Tonchev, Trifor Chervenkov, Marco Fiore, and Marin Zhelezov. "NEURO-ADIPOSE INTERACTIONS (BIACTOME). IMPLICATION IN CARDIOMETABOLIC DISEASE", Proc. Rom. Acad., Series B, 2014, 16(3), p. 133–141

Научни публикации​

Rančić, Gorana, Marco Fiore, Rouzha Pancheva, Neşe Tunçel, Jerzy Beltowski, Marin Zhelezov, Peter Ghenev, et al. "Adipose Tissue: The Renaissance Marked by Four Paradigm Shifts." Adipobiology 6 (2014): 48–53.

Evtimov, Nikolai, Alexander I Hinev, Deyan Anakievski, Marin Zhelezov, Peter I Ghenev, and George N Chaldakov. "Adipoparacrinology: Periprostatic Adipose Tissue as an Example." Adipobiology 3 (2011): 61–65.

Член на

Д-р Железов е член на Българското дружество по клетъчна биология (Bulgarian Society for Cell Biology (BGSCB) и Българското анатомично дружество.