Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Янко Георгиев Стефанов


Катедра: Обща медицина и клинична лаборатория
УС: Обща медицина
Е-поща: yanko.stefanov@mu-varna.bg
Телефон: 0885 581 391

 

Биография

Роден на 02.09.1986г. в град Бургас. Завършва средно образование през 2005г. в СОУ „Св. св. Кирил и Методий" гр. Бургас, профил Хуманитарни науки. През 2011 г. завършва висше образование в Медицински Университет – Варна, специалност Медицина. От 2012г. специализира Обща Хирургия.


Месторабота: УМБАЛ „Света Марина" , Втора клиника по хирургия.

Асистент в МУ – Варна от месец Февруари 2015г.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:  обща хирургия (2012)

Публикации

Научни публикации​

2 статии и 2 участия в конгреси и конференции

Член на

​БЛС, БХД; EURACT (European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine)