Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Веселин Петров Маринов

Медицински Университет – Варна “Проф. Параскев Стоянов”; Варна; ул. “Марин Дринов” 55


Катедра: Фармакология и клинична фармакология и терапия
УС:
Е-поща: veselin.marinov@mu-varna.bg
Телефон: тел. 052/ 677050 вътр. 2639

 

Биография

Роден на 08.06.1975 г. в град Варна. Медицинското си образование получава в МУ-Варна  през 1993-1999 г. От 2001 г. работи като лекар в център за спешна медицинска помощ. От 2013 г. е асистент в Катедра по  фармакология и клинична фармакология​ и терапия​ на МУ-Варна. Участва в англоезиковото преподаване на катедрата. Научните му интереси са в областта на фармакологично изследване на биологично-активни вещества от растителен произход и фармакология на централна нервна система.

Публикации

 

Има 3 публикации и едно участие в научна конференция.

Marinov V., Georgieva A., Eftimov M., Zhelyazkova-Savova M., Valcheva-Kuzmanova S. Models of inflammatory bowel diseases in experimental pharmacology. Наука Фармакология, 2014; 5 (2): 42-6.

Marinov V., Valcheva-Kuzmanova S. Review on the pharmacological activities of anethole. Scripta Scientifica Pharmaceutica, 2015; 2 (2).

Marinov V., Eftimov M., Tzaneva M., Zhelyazkova-Savova M., Valcheva-Kuzmanova S. Investigation of two models of trinitrobenzensulfonic acid-induced colitis in rats. Trakia Journal of Sciences.

​Научни публикации

Член на

Български лекарски съюз, Българско научно дружество по фармакология и клинична фармакология.