Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Инна Гочева Иванова


Катедра: Хирургични болести
УС:Урология
Е-поща: Inna.Ivanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677-050

 

Биография

Публикации

Член на