Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Мехмед Рейзов Абтулов


Катедра: Катедра по фармакология и клинична фармакология и терапия
УС:
Е-поща: Mehmed.Abtulov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Публикации

Член на