Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Aс. д-р Николета Георгиева Табакова


Катедра: Акушерство и гинекология
УС:
Е-поща: nikoletta8708@gmail.com \ Nikoleta.Nikolova@mu-varna.bg
Телефон: 0887591057

 

Биография

​Николета Георгиева Николова , е родена през 1987г. Завършва средното си  образование през 2006г. Първа Езикова Гимназия с профил немски и английски. През 2013г. завършва висшето си образование в Медицински университет – Варна, специалност „Медицина”. От 2014г. е специализант по Акушерство и гинекология към МУ – Варна с база за обучение МБАЛ „Св. Анна” – Варна. След успешно спечелен конкурс през 2016г. е редовен асистент в Катедрата по Акушерство и гинекология.

Публикации

Член на