Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Рая Златиславова Димитрова


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УНС:
Е-поща:
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Публикации

Член на