Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Рая Златиславова Димитрова


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща:
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Рая Златиславова Димитрова е родена в гр. Варна на 02 февруари 1990г. Завършва Първа езикова гимназия Варна през 2009 г. с преподаване на английски език. През 2015 г. завършва с отличие Медицински университет - Варна. Започва като лекар-специализант в  IV Клиника по детско-юношеска психиатрия. От февруари 2017 г. е асистент към Катедра по психиатрия и медицинска психология. Интересите й към психиатрията се развиват още по време на следването, като редовно е посещавала и участвала в Кръжок по психиатрия, под ръководството на доц. д-р П. Маринов. Професионалните й интереси са в областта на детско-юношеската възраст, биологичната психиатрия и др.

Публикации

Член на