Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Самуела Георгиева Кръстева


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща: Samuela.Krasteva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Публикации

Член на