Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Департамент контакти

Организатор  "Учебна дейност и академична координация"

Аксел Юсеин Ниязиева - в отпуск по майчинство
Тел.: + 359 52 677 012​
E-mail: department@mu-varna.bg


Организатор „Учебна дейност"

Мариана Петрова Белова

Тел.: + 359 52 677 012