Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Департамент контакти

Организатор  "Учебна дейност и академична координация"

Аксел Юсеин Ниязиева - в отпуск по майчинство
Тел.: + 359 52 677 050, вътр. 2659
E-mail: department@mu-varna.bg

Организатор „Учебна дейност"

Мариана Петрова Белова
Тел.: + 359 52 677 050, вътр. 2659
E-mail: Mariana.Belova@mu-varna.bg​


Организатор „Учебна дейност"

Диана Събева Господинова
Тел.: + 359 52 677 081

E-mail: D.Gospodinova@mu-varna.bg