Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Тримесечни финансови отчети на Медицински университет-Варна

Тримесечни финансови отчети на Медицински университет-Варна за 2020 г.:


Тримесечни финансови отчети на Медицински университет-Варна за 2019 г.:


Тримесечни финансови отчети на Медицински университет-Варна за 2018 г. :


Тримесечни финансови отчети на Медицински университет-Варна за 2017 г. :

Тримесечни финансови отчети на Медицински университет-Варна за 2016 г. :