Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

График за вътрешен одит

График за провеждане на вътрешен одит на Факултет по медицина, 2013 година
График за провеждане на вътрешен одит на Факултет по медицина, 2015 година
График за провеждане на вътрешен одит на Факултет по медицина, 2017 година
График за провеждане на вътрешен одит на Факултета по обществено здравеопазване, 2017 година
График за провеждане на вътрешен одит на Факултет по дентална медицина, 2019г.
График за провеждане на вътрешен одит на Факултет по дентална медицина, 2018 г.
График за провеждане на вътрешен одит на Факултета по обществено здравеопазване, 2015г.
График за провеждане на вътрешен одит на Филиал Шумен, 2016 година
График за провеждане на вътрешен одит на Филиал Шумен, 2018 година
График за провеждане на вътрешен одит на Филиал Сливен, 2015 година
График за провеждане на вътрешен одит на Филиал Сливен, 2017 година
График за провеждане на вътрешен одит на Филиал Сливен, 2018 година