Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Контакти


Организатор учебна дейност

Сияна Мариянова Миткова
Тел: 0882 450 008Организатор стопанска дейност
Жечко Стоянов Жечев


Технически организатор, административна дейност
Светослав Витанов Недев