Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Контакти


Организатор учебна дейност

Сияна Мариянова Миткова
Тел: 0882 450 008


Технически организатор, административна дейност
Петко Йорданов Петков​

​ 
Организатор стопанска дейност
Жечко Стоянов Жечев