Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Контакти


Организатор учебна дейност

Сияна Мариянова Миткова


Технически организатор, административна дейност
Петко Йорданов Петков​

​ 
Организатор стопанска дейност
Жечко Стоянов Жечев

Телефон: 0899/848 962 

E-mail: Zhechko.Zhechev@mu-varna.bg