Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Контакти

Организатор учебна дейност

Катя Василева Лазарова-Николова


 ​Технически организатор

Петър Георгиев ВасилевОрганизатор – библиотекар

Светла Иванова Дончева

E-mail: svetla.doncheva@mu-varna.bg