Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Контакти

 

                                 
       
      Директор на филиал Сливен

                                   
      Доц. д-р Иван Николов Димитров, д.м.н.
      Тел.: +359 52 978 524
      Е-поща: ivan.dimitrov@mu-varna.bg
                                    


 

 
    
      Заместник - директор
      Телефон: +359 887 799 008
      Е-mail: ivan.aleksandrov@mu-varna.bg 
        
     
      Организатор учебна дейност
     
      Ангелина Атанасова
      Тел: +359 889 800305
      E-mail: Angelina.Atanasova@mu-varna.bg                                           
       Организатор учебна дейност

        Светла Тодорова Саханджиева - в отпуск по майчинство​​
        E-mail: s.sahandjieva@mu-varna.bg


                                         
                                         
      Библиотекар - организатор                                
      
      Соня Маринова Ношкова

      E-mail: sonya.noshkova@mu-varna.bg​


 


  

         Технически организатор, стопанска дейност

          Галя  Димирева Георгиева
          E-mail: Galia.Georg​ieva@mu-varna.bg