Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Курсови ръководители

Курсов ръководител III -ти курс, спец. Медицинска сестра
Ас. Янка Георгиева Маркова - Димитрова
тел: 0887 687 338
e-mail: markova70@abv.bg
 
Курсов ръководител III-ти курс, спец. Акушерка
Ас. Жана Георгиева Павловска
тел: 0885 148 432
e-mail: jpavlovska@abv.bg

 

Курсов ръководител II -ри курс, спец. Медицинска сестра
Ас. Маргарита Николова  Борисова
тел: 0896 843 913
e-mail: marga07@abv.bg

Курсов ръководител II-ри курс, спец. Акушерка
Ас. Дияна Стефанова Петрова
тел: 0899 627 346
e-mail: Diyana.Petrova@ mu-varna.bg

 

Курсов ръководител I- ви курс, спец. Медицинска сестра
Даниела Събева Тасева
тел: 0889 909 987
e-mail: daniela.taseva@mu-varna.bg

Курсов ръководител I -ви курс, спец. Акушерка
преп. Диана Стоянова Димитрова
тел: 0885 438 672
e-mail: diana_dimitrova67@abv.bg