Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Актуални новини

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с очакването за обявяване на конкурсна сесия за подаване на научни проекти по Фонд Научни изследвания към МОН моля да заявите дали имате желание за подаване на проект през 2018 г.

С цел консолидация на научните идеи и подобряване качеството на научните проекти, в които базова научна организация е Медицински университет – Варна, бихме искали да подадете информация за водещия изследовател в проекта, заглавието на проекта, екипа на проекта и кратко описание до 250 думи на научната идея с цели и задачи. Екипът на Научноизследователския институт ще окаже съдействие за създаването на силни научни кандидатури за бъдещи успешни проекти.

В случай, че планирате подаване на проектно предложение по Фонд Научни изследвания през 2018 г, ще очакваме информация за това на ел. адрес: rimuv@mu-varna.bg  в срок до 11 юни 2018 г.

 

С уважение,

Проф. д-р Христина Групчева, д.м.н.

Зам-ректор „Научна дейност"