Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Проф. д-р Здравка Кемилева, д.м.н. Ректор от 1 април 1963 до 1 юли 1966

Родена на 26.XI.1919 г. в Добрич. Завършва медицина в София през 1944 г. Придобива специалност по патофизиология. От 1961 г. е пръв ръководител и основател на Катедрата по патофизиология на ВМИ-Варна.

В мандата й са разкрити катедрите по ушни, носни и гърлени болести, вътрешни болести и терапия, очни болести, социална медицина, съдебна медицина, както и централна диагностична лаборатория по вирусология и централна диагностична лаборатория по микробиология.

През  1965 г. е проведена първата научна сесия във ВМИ-Варна, както и  първата промоция на новозавършилите лекари.​