Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Срокове и документи за записване

I курс

Необходими документи:

1.  Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие

2.  Лична карта –оригинал и копие

3.  Медицинско свидетелство, издадено по съответния ред и заверено от психиатър.

4.  Документи за записване по образец:

 • именник
 • декларация за здравно осигуряване
 • уверение
 • декларация, че студентът не се е обучавал и в момента не се обучава в същата или в по- висока образователна степен в друго висше училище или Медицински университет-Варна по държавна поръчка.
 • студентска книжка
 • студентска лична карта

5.  Снимки - 4 броя /паспортни/

6.  Документ за платена такса – оригинал

 

ІІ курс
 

Необходими документи:

 1. Именник със снимка и печат от библиотеката;
 2. Декларация за здравно осигуряване;
 3. Лична карта - копие;
 4.  Декларация;
 5. Бордеро за платена семестриална такса;
 

ЗАПЛ АЩАНЕ Н А ТАК СА
 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Банка ДСК- КЛОН ВАРНА, BIC: STSABGSF,
IBAN: BG STSA93003100040700 – в лева

 

ЗАПИСВАНЕТО    СЕ   ИЗВЪРШВА    В    УЧЕБЕН    ОТДЕЛ    НА    ФИЛИАЛ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

При  несвое временн о  внасяне на  таксата  за  обучение,студентът  не  се записва  и  няма  право  д а  посещава  

учебни занятия! ! !