Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

ас. маг. фарм. Таня Неделчева Димова д.х.

Медицински колеж - Варна, гр. Варна ул. "Цар Освободител" 84


Катедра: Фармацевтична химия
УС:
Е-поща: biotan@abv.bg / tania.dimova@mu-varna.bg
Телефон: +35952677286

 

Биография

​Родена на 25.03.1982 г. в гр.София. През 2004 г. завършва СУ “Климент Охридски” – София, Биологически факултет със специалност “ Биология”. Придобива специалност “инженер – химик” през 2005 г. към Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София. Завършва фармация в МУ – София през 2010 г. oт 2011 г. е асистент към Фармацевтичен факултет на МУ – Варна, Катедра “Фармацевтични науки”.

Публикации

​Има участие в научен проект “Photocatalytic degradation of pharmaceutical residues in surface water and waste water”, Germany, 2009. Основните научните интереси са в областите: биоактивни стъкла и композитни материали, синтез на химични сензорни молекули за фотоиндуциран електронен трансфер и фотокатализатори.

Член на