Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. Галина Иванова Димова


Катедра: Фармацевтични технологии
УС: Фармакогнозия
Е-поща: Galina.Dimova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2956

 

Биография

Маг.-фармацевт Галина Димова е родена на 20.08.1993 г. в гр. Варна. През 2012 г. завършва Първа езикова гимназия в гр. Варна, а през същата година започва да следва фармация в Медицински университет – Варна, „Проф. д-р Параскев Стоянов“, който завършва през 2017 г. От 2018 г. е избрана за асистент към Факултет по фармация на МУ Варна, Катедра "Фармацевтични технологии", УС Фармакогнозия.

Публикации

Член на