Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Органите за управление

Катедреният съвет се състои от всички членове на Академичния състав​ 

на катедрата, които са на основен трудов договор.