Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. Светла Димитрова Славова

Медицински Колеж, 9004 Варна, бул. „ Цар Освободител" № 84 Катедра: Биология

Катедра: Биология
УС:
Е-поща: svetla.slavova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050 /вътр. 2971/

 

Биография

​Родена на 09.11.1979г. в гр. Нова Загора, обл. Сливенска. През 2002г. е завършила с Грамота за отличен успех УХТ– гр. Пловдив,  със специалност Биотехнологии. От 2010 г. е асистент към Катедрата по Биология на МУ “Проф. Д-р Параскев Стоянов”- гр. Варна.

Основни научни интереси в областта на изолиране и пречистване на ензими.

Публикации

Научни публикации​​

1. Milena Pasheva, Milka Nashar, Danail Pavlov, Svetla Slavova, Dobri Ivanov, Diana Ivanova. Antioxidant capacity of different woods traditionally used for coloring hard alcoholic beverages in Bulgaria., Science & Technologies, 2013, Volume III, Number 1, P. 123-127

Член на

Дружеството по медицинска биология и генетика