Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. Тодорка Димова Сократева

​Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”
ул. Марин Дринов № 55, 9002 Варна; стая 107


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: dsokrateva@gmail.com / sokrateva@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 050

 

Биография

Завършила Технически университет – Варна като магистър по екология и опазване на околната среда през 1998 г. и Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски” като магистър по органична химия през 2016 г. От 2012 г. до 2015 г. работи като еколог в Лаборатория по нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици. От 2015 г. е асистент по биохимия в катедра Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика при МУ – Варна.

Публикации

Член на

Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ)