Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Даниела Гочева Стефанова


Катедра: Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт
УС:
Е-поща: daniela.stefanova@mu-varna.bg
Телефон:

 

Биография

Химичен лаборант в Катедра по фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт.

Родена през 1962г. Завършва Гимназия "Н.Й.Вапцаров"- гр.Шумен през1980 г. През 1984 г. завършва Техникум „Проф. д-р Асен Златаров"- гр. Шумен със специалност Технолог на неорганичните и органични вещества, химик-аналитик. От 2013гг. Работи в МУ-Варна като химичен лаборант в лаборатория по Фармацевтична химия.​

Публикации

Член на