Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. маг. фарм. Иво Куманов Куманов


Катедра: Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт
УС:Социална фармация
Е-поща: ivo.kumanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Роден на 8.03.1969 година в гр. Варна.  1988 година завършил IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио Кюри” гр. Варна  - френски език. 1995 година завършил Фармацевтичен факултет на МУ София. 1995 – 1997 медицински представител Smith Kline Beecham. 1997 създава първата аптека „Свети Лука” в гр. Варна. 1998-2007 медицински представител, продуктов специалист и продуктов мениджър в Rhone-Poulenc Rorer, Aventis Intercontinental, Sanofi – Aventis. От 2007 национален мениджър продажби Pfizer Luxemburg Sarl Branch Bulgaria. От 2014 асистент по Фармацевтични грижи и Медицински изделия в МУ Варна.

Публикации

Член на