Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Проф. д-р Мариета Петрова Георгиева д.м.


Катедра: Фармакология, токсикология и фармакотерапия
УС:
Е-поща: marieta.georgieva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050

 

Биография

​Родена в гр. Варна. Завършила медицина в Медицински Университет – Варна през 1984 г. От 1995 г. е асистент, старши асистент и главен асистент в МУ – Варна. През 2006 г. защитава докторат за присъждане на образователна и научна  степен „доктор".  През 2010 г. е хабилитирана като доцент  в Катедра по Фармакология и Токсикология, МУ, Варна. От 2013 г. е Ръководител  УС Фармакология и токсикология към Катедра предклинични и клинични науки към Факултета по фармация. От 2015 г. е Ръководител  Катедра "Фармакология, токсикология и фармакотерапия" към Факултета по фармация. Придобити специалности: клинична токсикология (1993), фармакология (1999), клинична фармакология (2001), завършена специализация по вътрешни болести /курсове и колоквиум /(1992) към МУ – Варна. Завършила е курс за придобиване на квалификация по Здравен Мениджмънт – МУ-Варна. Специализирала е по различни проблеми на токсикологията и фармакологията в реномирани клиники в Англия, Франция, Чехия, Белгия и София. Въвежда  в практиката нови експериментални методи ("Приложение на популационното фармакокинетично моделиране при предклинични проучвания на лекарства", "Тератогенен ефект на лекарствата",) и др. От 2018 г. е професор към катедра "Фармакология, токсикология и фармакотерапия".

Публикации

​Има над 60 научни труда и повече от 60 участия в научни конгреси, както и издадени 10 учебни помагала. Основните научни разработки са в областта на токсикологията - лекарствена токсикология, включваща експериментални токсични модели, експериментална тератогенност; фармакокинетика и клинична токсикология; съвременна лекарствена употреба, експериментална и клинична фармакология, биологични и клинични ефекти на българските пробиотици, история на медицината и др.

 •  Marieta Georgieva, Kaloyan Georgiev, Probiotics and Immunity, In Book: "Immunopathology and Immunomodulation "InTech Europe, 2015
 • Marieta  Georgieva, Georgi Aleksandrov, Maria Peneva, Nikolai Manolov. Lactobacillus Bulgaricus – the contribution to modern healthy nutrition. Scripta Scientifica Pharmaceutica volume 7, number 1, 2014, 25-27.
 • Marieta  Georgieva, M. Gabrovska – Morphological studies of rat foetus skeletons: test for teratogenicity of nootropic drug pyramem. Acta morphologica et anthropologica 2012, (19)  53.
 • Marieta  Georgieva, Gabrovska M., Double staining technique for rat foetus skeleton in teratological studies, Acta morphologica et anthropologica, 2011, (17), 10-113.
 • Georgieva M, N. Alexandrov, Effect of the probiotic Biostim LBS in acute intoxication after industrial accidents, Scripta scientifica medica 2011, (1):39-41.
 • Kaloyan Georgiev, Marieta Georgieva, Petko Marinov, Diana Radkova, Acute poisonings with neuroleptics in clinic of toxicology of military medical academy Varna/Bulgaria registered for 20 year period Scripta Scientifica Medica, vol. 47, No 1, 2015, 70-72.
 • Kaloyan Georgiev, Marieta Georgieva and Petko Marinov, Аcute intoxications with neuroleptics and antidepressants, World Journal of Pharmaceutical Research, Vol 4, Issue 4, 2015.  1943-1950.
 • Kaloyan Georgiev, Marieta Georgieva. New pharmacological approaches in the treatment of oncological diseases. J of IMAB. 2015 Jul-Sep;21(3):818-822. ISNN 1312 773X (online).
 • Petko Marinov, Kaloyan Georgiev, Marieta Georgieva. Some aspects of the modern antihypertensive drug therapy and most common side effects. Scripta Scientifica Pharmaceutica, vol. 1, 2015.ISSN: 2367-5500.
 • Георгиева М, Габровска М. Role of the probiotic Biomilk on induced ulcerogenesis. Acta morphologica et anthropologica 2010, 15: 108-111
 • Георгиева М,  Д. Паскалев. Болгарский вклад в учение о пробиотиках: Стамен Григоров и его знаменитое открытие бактерии Lactobacillus bulgaricus. Нефрология (Санкт Петербург), 2009, 13(1): 107-111.
 • Георгиева М. Имунно стимулиращ ефект на пробиoтиците, съдържащи лактобацили. Военна медицина 2008, 2: 9-11.
 • Georgieva M, G. Bekyarova, M. Gabrovska. Influences of probiotic "Biomilk" on indomethacin-induced oxidative injuries of some tissues. Acta morphologica et anthropologica 2008, 13:144-148.
 • Georgieva M, E. Softova, M. Gabrovska et al. Influence of the "Biostim LBS" probiotic on morphological liver changes in experimentally induced hepatotoxicity. Acta morphologica et anthropologica, 2008, 13: 149-153.
 • Georgieva M, E. Softova, M. Gabrovska, P. Borisova, Influence of probiotics on histopathological liver alterations in experimental hypercholesterolemia, Acta morphologica et anthropologica 2008, (13), 149-153.
 • M. Георгиева. Лъчезащитен ефект на пробиотика Biomilk, Военна медицина 2007, 2:30-33.


УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА: ПОД РЕДАКЦИЯ НА ДОЦ. МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА

 •  Сборник с тестови въпроси по фаркамология, 2013г. ISBN 978-954-9685-82-4
 • Сборник с тестови въпроси по фаркамология за пом. фармацевти. 2013г. ISBN
 • Сборник с тестови въпроси по токсикология, 2014г. ISBN 978-619-7137-10-1
 • Учебна тетрадка по токсикология, 2014г., ISBN 978-619-7137-08-8
 • Учебна тетрадка по фармакология за студенти по фармация, 2014г., ISBN 978-954-9685-99-2
 • Учебна тетрадка по фармакология за студенти по медицина, 2014г., ISBN 978-954-9685-97-8
 • Учебна тетрадка по фармакология за студенти по дентална медицина, 2014г., ISBN 978-954-9685-98-5

    Член на

    Българското научно дружество по Kлинична фармакология;
    Българското дружество по Фармакология;
    BASORD;
    Дружество по история на медицината;
    CУБ;
    БЛС.