Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Учебна дейност

В катедрата по Химия се провежда обучение на студентите от факултетите по Медицина, Дентална медицина и Фармация и от Медицинския колеж, както в българоезичните, така и в англоезичните програми.

Задължителни дисциплини, по които се четат лекционни курсове, са:

 • Химия - за специалност Медицина и Дентална медицина – българоезична и англоезична програма
 • Обща и неорганична химия, Аналитична химия,  Физикохимия и колоидна химия - за специалност Фармация
 • Аналитична химия - за специалностите Помощник-фармацевт и Медицински лаборант
 • Обща и органична химия - за специалност Медицински лаборант
 • Санитарна химия -за специалност Санитарен инспектор

Свободно избираеми дисциплини:

  1. Състав и безопасност на храни
  2. Околна среда и здраве

   Разработени учебни помагала:
 1. Учебна тетрадка за упражнения по Химия за специалност Медицина
 2. Учебно помагало по Аналитична химия за специалност Фармация
 3. Учебно помагало по Неорганична химия за специалност Фармация
 4. Ръководство за практически упражнения за англоезична програма за специалност Медицина - Laboratory Menual for General and Organic Chemistry Students of Medicine
 5. Учебна тетрадка по Аналитична химия за специалност Помощник-фармацевт
 6. Учебна тетрадка по Аналитична химия за специалност Медицински лаборант
 7. Учебна тетрадка за упражнения по Неорганична и органична химия за специалност Медицински лаборант
 8. Учебник за специалност Санитарен инспектор – Промишлено- санитарна химия - Л. Македонски, Т. Трифонова

  Разработени са нови практически упражнения и учебни материали за текущ семестриален контрол и изпитни тестове за всички лекционни курсове.

  Проекти, свързани с учебната работа:
 • Участие в изработване на проекта за разкриване на Фармацевтичния факултет на МУ-Варна;
 • Разработване и реализиране на проект за нови учебни лаборатории по неорганична химия, аналитична химия, физикохимия и колоидна химия, лаборатории по химия за специалност Медицина
 • Участие в проект за усъвършенстване на учебните програми за специалността Фармация и ориентирането им към бизнеса