Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Гл.ас. Десислава Валентинова Русева д.пс.


Катедра: Логопедия и медицинска педагогика
УС:
Е-поща: desislava.ruseva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Десислава Русева придобива специалност „Клинична психология“ през 2012г. Година по-късно защитава докторат по „Психология“ на тема „Специфика на психологичното консултиране в зависимост от реакциите при загуба поради скръб“.

През 2006г. е сертифицирана за позитивен психотерапевт.

От 2006г. до месец октомври 2018г. работи като психолог в „Психиатрични клиники“ на МБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна. До посоченото време е и последователно асистент и главен асистент в „Катедра по психиатрия и медицинска психология“.

От 2014г. до месец декември 2017г. е ръководител – специализация по специалност „Клинична психология“.

От месец октомври 2018г. е част от екипа на на Факултет по Обществено здравеопазване, Катедра по Здравни грижи, УС по „Управление на здравните грижи“ и „Логопедия“.

Сферите на професионален интерес включват психодиагностика, психологично консултиране и психотерапия, психологична подкрепа в етапите на скърбене при загуба, поради смърт.  


Публикации

​Има 8 публикации и 5 участия в национални и международни конференции. Основните научни разработки са в областта на кризисните интервенции.

Член на

​СУ-Варна, ДППТ​