Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. Яни Георгиев Шивачев


Катедра: Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални болести
УС:Кинезитерапия
Е-поща: qni.shivachev@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Роден в гр. Варна, където завършва средното си образование в IV ЕГ „Фредерик Жолио – Кюри" с испански и английски език (2009), а през 2012 г. - Медицински колеж – гр. Варна със специалност „Рехабилитатор". Защитава магистърска степен по „Кинезитерапия" (НСА ,,Васил Левски'', 2014). От 2015 г. е избран за асистент с конкурс в УС „Рехабилитатор" в Медицински колеж към Медицински университет гр. Варна. През 2017 г. взема участие в XI-та конференция на БААСТ ESSKA live surgery. Същата година посещава Талин (Естония) по програма „Erasmus+“, където обменя професионални познания и умения в сферата на рехабилитацията и кинезитерапията. Провел допълнителна специализация по мануален лимфен дренаж и диагностика на гръбначен стълб. Преподава лечебен класически масаж, кинезиология, патокинезиология и кинезитерапия при вътрешни болести и неврологични заболявания.​ От 2018 г. е асистент в УС „Кинезитерапия“, катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания“ към Факултет обществено здравеопазване на МУ – Варна.

Публикации

Член на

Асоциацията на Физиотерапевтите в България.