Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Гл. ас. д-р Марияна Михайлова Кръстева-Русева д.м.


Катедра: Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания
УС: Морелечение, физиотерапия и рехабилитация
Е-поща: mariana.mihailova@mu-varna.bg
Телефон: 052 978 379

 

Биография

От 2004 г. е асистент в  Катедрата по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания на МУ-Варна. Придобита специалност по  „Физикална и рехабилитационна медицина" през 2004 г.

Допълнителни квалификации:
Класически лечебен масаж 2000 г.
Рехабилитация на болни с прекаран МИ и сърдечни операции 2005 г.
Ексцитомоторна електродиагностика 2005 г.
Акупунктура 2008 г.
Лазертерапия 2009 г.
Мануална терапия 2010 г.
Неврална терапия 2012 г.
Пролотерапия 2013 г.

Зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка на тема : „Ролята на екстензионната терапия в комплексното лечение на поясната дискова болест".

Публикации

Има над 15  научни публикации и 10 участия в научни конгреси. Основни научни разработки в областта на мануалната терапия и физиолечение на дискогенните заболявания.

Научни публикации​

Отворен достъп

Член на

БЛС, БАФРМ, БДММ