Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Гл. ас. д-р Марияна Михайлова Кръстева-Русева д.м.


Катедра: Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания
УНС:УНС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация
Е-поща: mariana.mihailova@mu-varna.bg
Телефон: 052 978 379

 

Биография

От 2004г е асистент в  Катедрата по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания на МУ-Варна. Придобита специалност по – „Физикална и рехабилитационна медицина" през 2004г.

Допълнителни квалификации:

Класически лечебен масаж 2000г.
Рехабилитация на болни с прекаран МИ и сърдечни операции 2005г.

Ексцитомоторна електродиагностика 2005г.

Акупунктура 2008г.

Лазертерапия 2009г.

Мануална терапия 2010г.

Неврална терапия     2012г.

Пролотерапия 2013г.

Зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка на тема : „Ролята на екстензионната терапия в комплексното лечение на поясната дискова болест".

Публикации

Има над 15  научни публикации и 10 участия в научни конгреси. Основни научни разработки в областта на мануалната терапия и физиолечение на дискогенните заболявания.

Научни публикации​

Член на

БЛС, БАФРМ, БДММ