Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Кандидатстудентски подготвителни курсове

НОВО!!! Интензивен курс по Биология за учебната 2020/2021 година за специалностите "Медицина","Дентална медицина" и "Фармация". 

Пълен кандидатстудентски курс за учебната 2020/2021 година: Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация".

Пълен кандидатстудентски курс за учебната 2020/2021 година: Биология за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация".

Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте обявяването на следните подготвителни курсове за учебната 2020/2021 година:

Интензивен курс по Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация";

Кандидатстудентски курс "Въведение в моделирането" за специалността "Зъботехник";

Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка", както и за специалностите от Медицински колеж - Варна "Помощник-фармацевт", "Рентгенов лаборант", "Медицински лаборант", "Рехабилитатор", "Медицински козметик" и "Инспектор по обществено здраве";

Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Шумен;

Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Велико Търново;​

Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Сливен.​