Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Alumni Club

Симпозиум „Алумни клуб и приятели" Медицински университет – Варна 

Мултидисциплинарен интернационален педиатричен симпозиум "Детското здраве и зелената планета" 

ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДИЦИНА НА СЪНЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "По-добър Сън, По-добър Живот, По-добра Планета"

 гр. Варна, хотел „Aква", 6-8 Март, 2020 г.