Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Отдел „Издателска дейност“ празнува своя 5-ти рожден ден

Още от своето основаване през 1961 г. Медицински университет – Варна издава учебни помагала, необходими за образователния процес. От началото на 70-те години на миналия век разполага и със собствена офсетова печатна база. Всяко следващо десетилетие носи със себе си нови потребности и цели. Нуждата от промяна и различна организация на дейностите, свързани с издателската дейност на университета, налага поставянето на ново начало. Така на 16 септември 2013 г. се основава отдел „Издателска дейност".

Началото е поставено с изграждане на стабилни основи, съобразени с действащата нормативна уредба в университета, в страната и международните стандарти. След задълбочено проучване се изготвят правила за издателската дейност, въвежда се годишно планиране на дейността посредством годишен издателски план, подготвят се етични норми за публикуване в научните списания.

Следващата стъпка е закупуването на лиценз за програма за антиплагиаризъм, която се ползва от водещите издателства в света и позволява бърза проверка на научните текстове преди тяхното публикуване. През тези 5 години Издателството закупува правата за превод и издаване на български език на учебниците Schwartz's Principles of Surgery и Textbook of Clinical Radiology. Тези действия са доказателство за намерението на МУ-Варна да развива сериозна издателска дейност.


Университетското издателство въвежда за първи път в страната онлайн платформа за автоматизиране на процесите на издаване на периодичните издания на МУ-Варна. Това позволява лесно и бързо подаване, редактиране и рецензиране на публикации от всяка точка на света по всяко време на денонощието. Онлайн платформата предоставя и безплатен пълнотекстов достъп до вече публикуваните броеве на всички периодични издания на университета. Издателството изгражда и онлайн система за управление на конференции, в която се регистрират всички организирани от университета събития и се управлява процесът на подаване на резюмета, регистрират се участници, публикуват се програми, резюмета, доклади.

В отговор на изискванията на водещите световни бази данни, МУ-Варна започва издаването на нови, тясно специализирани списания. Освен на Scripta Scientifica Medica, издателството извършва цялостна организация на дейностите около „Варненски медицински форум", Scripta Scientifica Medicinae Dentalis, Scripta Scientifica Pharmaceutica, Scripta Scientifica Salutis Publicae и Scripta Scientifica Vox Studentium. Работи в сътрудничество при издаването на списанията „Български офталмологичен преглед", „Здравна икономика и мениджмънт", „Сърце-бял дроб", „Годишник по болнична фармация", „Социална медицина" и „"Научни трудове на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Издателството на МУ-Варна разполага с печатна база за цифров и офсетов печат. През 2015 г. е закупена цифрова производствена печатна машина Xerox Versant 2100, която може да изработи 1 книга от 100 страници в тираж 100 броя само за 100 минути. Университетското издателство е първото в страната с машина с такива характеристики. Екип от редактори и специалисти в областта на дизайна, предпечата и печата работят за качественото издаване на монографии, учебно-научна литература, научни сборници, издания, свързани с дейността на МУ-Варна, кандидатстудентски сборници, справочници и материали, периодични информационни издания („Инфоакадемика", „Студентски живот"). Университетското издателство разполага с три книжарници и онлайн магазин с доставки в страната и чужбина.

През тази година Издателството на МУ-Варна участва за първи път в най-мащабното пътуващо книжно изложение в страната „Алея на книгата".

Честит празник, отдел „Издателска дейност"! Уверени сме, че пътешествието продължава– към следващите 5 години и новите вълнуващи предизвикателства, които те крият.