Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Представители на МУ-Варна взеха участие в Шеста национална научна среща по биохимия

МУ- Варна взе участие в традиционно провежданата годишна среща на Асоциацията на биохимичните катедри в България (АКБК) – „Шеста национална научна среща по биохимия“, която се състоя в периода 1-3 ноември 2019 г.
 
Домакините на събитието - катедра “Химия и биохимия” на Тракийски университет- Стара Загора, посрещнаха учени от всички катедри на университетите в страната, в които се преподава дисциплината биохимия. В тридневния семинар взеха участие представители от „Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика“, Медицински университет - Варна, „Катедра по биохимия“, Медицински университет - Пловдив, катедра „Химия и биохимия“, Медицински университет – Плевен, катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. По време на срещата бяха дискутирани методики за провеждане на семинарните упражнения на студентите по медицина, дентална медицина и фармация, и приносът на електронните платформи за обучението. На младите учени бе предоставена възможност да докладват резултати от научни разработки, изследвания и проекти.
 
Медицински университет – Варна участва с презентация на тема “Влияние на сярa-съдържащите минерални води от Варненския басейн върху функцията на бъбреците и възпалението”. Докладваните резултати са получени в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика по проект „Проучване на молекулните механизми на действие на сярасъдържащи минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство“. Конкурсът за финансиране на фундаментални научни изследвания, 2016 г. е финансиран от Фонд научни изследвания – МОН.  Ръководител на проекта е проф. Диана Иванова, а в него участва като партньорска организация и Тракийски университет - Стара Загора.
 
Проведена бе и работна среща по проекта с партньорите – екип от катедра “Химия и биохимия” на Тракийски университет - Стара Загора. По време на срещата се анализираха и обсъдиха резултати и се планираха бъдещи съвместни публикации.