Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Явор Пейчев

НА 14.05.2018 г. в аудитория "Владимир Иванов" на УМБАЛ "Св. Марина" се състоя публична защита на д-р Явор Пейчев за присъждане на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния му труд е Прогноза и прогностични фактори при аортно клапно протезиране по повод на аортна стеноза“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2