Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Държавен изпит по детска дентална медицина

Противоепидемичните мерки, наложени от световната пандемия от коронавирус COVID 19, ни потопиха в нова реалност. Държавният изпит по детска дентална медицина, на който се явиха студентите от 6-ти курс, англоезично обучение в Медицински университет – Варна, се проведе в присъствена и онлайн форма. В аудитория "Димитър Клисаров" се явиха само двама студенти, а останалите демонстрираха знанията си онлайн, чрез системата Blackboard. По-голяма част от тях дори бяха в родните си страни. Изпитът протече при изключително засилени санитарно-хигиенни мерки. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2