Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Курс по история на медицината 2017

На 07 и 08 април 2017 г. в МУ-Варна се проведе курс по „История на медицината". Той започна на 07.04.2017 г. с официално откриване в Заседателна зала на МУ-Варна. Бяха представени интересни беседи от лектори, които ще преминат през темите „Медицинските знания на траките и прабългарите" и „Медико-антропологична експертиза на костни останки от Ранносредновековни некрополи от региона на Варна и Девня", за да достигнат до съвременния облик на медицинските музеи с темата „Медицинските музеи и медицинското и здравното образование - история и съвременни тенденции". Сред лекторите бяха проф. д-р Миладин Апостолов, доц. д-р Георги Маринов, проф. д-р Павел Димов, доц. Димитър Томов и доц. д-р Невяна Фесчиева. През втория ден на курса в Зала „Панорама 2", ет.11, РЗИ (ХЕИ) – Варна, беше разгледана информация за „Видни представители на Варненско медицинско дружество с принос за българската медицина и здравеопазване". Доц. д-р Добрин Паскалев представи лекция на тема „Еволюция на диагностичните методи в медицината през 18-19 век". „Подходи към изучаване на новата история на медицината и здравеопазването в България" пък бяха приоритетните теми за дискусия, чиито модератори са проф. Миладин Апостолов и доц. Невяна Фесчиева. Двудневният курс завърши с автобиографичен филм - „Проф. Параскев Стоянов – живот и дело". Снимки Петко Момчилов