Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Елица Джонгова

В зала "Димитър Клисаров" на ФДМ на 06.02.2020 г. д-р Елица Джонгова защити дисертационен труд на тема "Вестибулопластика с ксеногенен дермален трансплантат" за придобиване на ОНС "Доктор". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3