Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Представители от Солунския университет „Аристотел“ бяха на работно посещение в МУ – Варна

Студенти и преподаватели от Катедрата по хистология и ембриология към Солунския университет „Аристотел" в Гърция посетиха Медицински университет - Варна на 3 и 4 декември. Доц. Султана Медицку и доц. Теодора Папамицу от Солунския университет бяха посрещнати от проф. д-р Ваня Горанова, доц. д-р Стоян Павлов и д-р Десислава Маринова, които ги запознаха с учебната база и образователния процес в Катедрата по анатомия и клетъчна биология към МУ – Варна. Обсъдени бяха общи научни проекти и възможности за съвместна изследователска дейност между докторанти от катедрите в двата университета разговаряха студентите и младите изследователи. Представителите на Солунския университет се срещнаха и със Заместник-ректора по международно сътрудничество проф. Тодорка Костадинова, с която дискутираха договор за мобилност и възможността да се инициира обмен на студенти и преподаватели в рамките на програма „Еразъм+". Гостите от Солунския университет получиха покана за участие в Международния партньорски форум през октомври 2019 г. Първият договор за академично сътрудничество между Медицински университет – Варна и Солунския университет „Аристотел" е подписан през 1994 г. и оттогава датира научният обмен и съвместни научни симпозиуми не само между катедрите по анатомия, но и между много университетски предклинични и клинични катедри. С посещението на двамата гръцки професори от Аристотелския университет, организирано със съдействието на отдел „Международно сътрудничество" се възстановяват традиционно активните академични връзки и се препотвърдиха сериозното желание и намерения за нови съвместни инициативи. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3